Banc d'imatges en línia

En el banc d'imatges s'hi troba un aple arxiu d'imatges de l'obra de Joan Miró, disponibles en alta resolució sota encàrreg.

La Successió Miró és coeditora, amb Daniel Lelong Éditeur (Paris), dels catàlegs raonats de pintura, escultura, ceràmica i dibuixos de Joan Miró. El projecte començà el 1999 amb la publicació del primer volum de pintura, al qual s'hi afegiren 5 volums més. Posteriorment, es realitzàren les edicions dels catàlegs d'escultura i ceràmica. Actualment, està en procés la publicació dels catàlegs de dibuixos.

La Successió Miró convida a qualsevol persona o institució posseïdora d'una obra de Joan Miró no catalogada o mai exhibida a informar-ne de la seva existència enviant una imatge de l'obra i les dades més rellevants: títol, inscripcions, data d'adquisició de l'obra.

Catalogues Raisonnés

Miró Paintings vol. 1 (1908-1930)
Miró Paintings vol. 1 (1908-1930)
 • Published: 1999
 • Pages: 256
 • ISBN: 2-86882-031-X
Miró Paintings vol. 2 (1931-1941)
Miró Paintings vol. 2 (1931-1941)
 • Published: 2000
 • Pages: 268
 • ISBN: 2-86882-037-9
Miró Paintings vol. 3 (1942-1955)
Miró Paintings vol. 3 (1942-1955)
 • Published: 2001
 • Pages: 268
 • ISBN: 2-86882-049-2
Miró Paintings vol. 4 (1959-1968)
Miró Paintings vol. 4 (1959-1968)
 • Published: 2002
 • Pages: 274
 • ISBN: 2-86882-056-5
Miró Paintings vol. 5 (1969-1975)
Miró Paintings vol. 5 (1969-1975)
 • Published: 2003
 • Pages: 278
 • ISBN: 2-86882-062-X
Miró Paintings vol. 6 (1976-1981)
Miró Paintings vol. 6 (1976-1981)
 • Published: 2004
 • Pages: 272
 • ISBN: 2-86882-067-0
Miró Sculptures (1928-1982)
Miró Sculptures (1928-1982)
 • Published: 2006
 • Pages: 390
 • ISBN: 2-86882-074-3
Miró / Artigas Ceramics: 1941 - 1981
Miró / Artigas Ceramics: 1941 - 1981
 • Published: 2007
 • Pages: 400
 • ISBN: 978-2-86882-079-2
Miró Drawings I (1901-1937)
Miró Drawings I (1901-1937)
 • Published: 2008
 • Pages: 392
 • ISBN: 978-2-86882-084-6
Miró Drawings II (1901-1937)
Miró Drawings II (1901-1937)
 • Published: 2010
 • Pages: 360
 • ISBN: 978-2-86882-091
Miró Drawings III (1960-1972)
Miró Drawings III (1960-1972)
 • Published: 2012
 • Pages: 338
 • ISBN: 978-2-86882-096-9
Miró Drawings IV (1973-1976)
Miró Drawings IV (1973-1976)
 • Published: 2013
 • Pages: 380
 • ISBN: 978-2-86882-107-2
Miró Drawings V (1977)
Miró Drawings V (1977)
 • Published: 2015
 • Pages: 368
 • ISBN: 978-2-86882-117-1
Miró Lithographies I (1930-1952)
Miró Lithographies I (1930-1952)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-086-6
Miró Lithographies II (1953-1963)
Miró Lithographies II (1953-1963)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-221-1
Miró Lithographies III (1964-1969)
Miró Lithographies III (1964-1969)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-263-1
Miró Lithographies IV (1969-1972)
Miró Lithographies IV (1969-1972)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-349-2
Miró Lithographies V (1972-1975)
Miró Lithographies V (1972-1975)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-2-86941-188-3
Miró Lithographies VI (1976-1981)
Miró Lithographies VI (1976-1981)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-2-86941-189-0
Miró Graveur I (1928-1960)
Miró Graveur I (1928-1960)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-665-3
Miró Graveur II (1961-1973)
Miró Graveur II (1961-1973)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-584-7
Miró Graveur III (1973-1975)
Miró Graveur III (1973-1975)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-8-43430-665-3
Miró Graveur IV (1976-1981)
Miró Graveur IV (1976-1981)
 • Published: N/A
 • Pages: N/A
 • ISBN: 978-2-86882-044-0