Fundació Mas Miró
Fundació Mas Miró en Mont Roig

Fundació Mas Miró en Mont Roig

L’obra i l’univers mironians es varen gestar en aquesta finca del Baix Camp de Tarragona. La Fundació Mas Miró neix amb la intenció de rehabilitar la casa i el taller de l’artista, així com acondicionar els espais i els terrenys de la finca a fi i efecte de situar-la com a punt de referència per a entendre la vida i l’obra de Joan Miró. Encara no està fixada la data d’inauguració.